Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590
 09/06/20  Tin tức nhà trường  47
Cô và trò trường MN Quang Thịnh rất vui khi được trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch
 08/06/20  Tin tức nhà trường  53
Giáo viên Trường MN Quang Thịnh tích cực hướng dẫn phụ huynh học sinh chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19