Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590
CBGV-NV Trường MN Quang Thịnh tích cực hưởng ứng phong trào "Ngày chủ nhật xanh" và thực hiện tốt việc xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn
 09/06/20  Tin tức nhà trường  47
Cô và trò trường MN Quang Thịnh rất vui khi được trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch