Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590

Trường Mầm non Quang Thịnh khai giảng năm học 2020- 2021


Cô và trò trường Mầm non Quang Thịnh náo nức trong ngày khai giảng năm học mới