Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590

Hội phụ nữ xã Quang Thịnh phối hợp, giúp đỡ nhà trường để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới


Hội phụ nữ xã đã phối hợp, giúp đợ nhà trường trong việc vệ sinh môi trường, lau dọn đồ dùng, đồ chơi để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới