Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590

Hội nghị sinh hoạt chuyên môn Trường mầm non Quang Thịnh


Chiều ngày 28/9/2020 trường mầm non Quang Thịnh tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường. Buổi sinh hoạt chuyên môn diễn ra trong không khí sôi nổi, gồm các nội dung: Củng cố lại chuyên đề phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non, củng cố lại phương pháp một số hoạt động, tập bài tập thể dục nâng cao sức khỏe phòng chống dịch Covid-19 để dạy cho trẻ.