Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590

CB,GV,NV Trường MN Quang Thịnh tích cực lao động để chuẩn bị chào đón năm học mới


CB,GV,NV trường MN Quang Thịnh tích cực lao động, vệ sinh trường lớp, trồng rau sạch, tạo môi trường để chuẩn bị chào đón năm học 2020-2021