Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590

Ảnh CBGV - NV trường mầm non Quang Thịnh nhân ngày khai giảng năm học 2019 - 2020