Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Quang Thịnh

Lạng Giang, Bắc Giang
3636590
c0quangthinhlg.bacgiang@moet.edu.vn