Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590
Thông tin chi tiết:
Lưu Thị Thiệp
Phó hiệu trưởng Lưu Thị Thiệp
Ngày tháng năm sinh 17/02/1965
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao Đẳng
Trình độ Cao Đẳng
Địa chỉ Nghĩa Hòa - Lạng Giang - Bắc Giang
Điện thoại 0382651592
Email thiepnghiahoa@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách