Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thong tu 21 (Biểu mẫu 09)

Thong tu 21 (Bieu mau 09)

Biểu số 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI

KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM 2010 -2011

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

 

                                                                                                ĐV tính: đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đ­ợc

18.610.000

 

1

Của các tổ chức

18.410.000

 

2

Của các cá nhân

200.000

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ợc

 

 

1

Mua gía khăn mặt+ Giá tr­ng bày sản phẩm

14.750.000

 

2

Tu tạo cảnh quan + trang trí lớp học

3.860.000

 

3

 Công việc ...

 

 

 

.....

 

 

II

Số tiền huy động đ­ợc còn d­u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Quang Thịnh, ngày 14 tháng 4 năm 2011

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                          Nguyễn Thị Phi Loan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết