Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thong tu 21 (Biểu mẫu 07)

Thong tu 21 (Bieu mau) 07

Biểu số 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2010 -2011

(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp d­ới của các tổ chức đ­ợc ngân sách nhà n­ớc hỗ trợ)

 

                                                                                                     Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán đ­­ợc duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

Thu hội phí

 

 

2

Thu khác

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà n­­ớc

359.074.000

359.074.000

1

Loại ..., khoản.....

 

 

 

 - Mục: L­ơng mầm non

354.074.000

354.074.000

 

   + Tiểu mục: Hoạt động chuyên môn

5.000.000

5.000.000

 

   + Tiểu mục: Chi mua sắm

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

...

 

 

                                                                                   Quang Thịnh, ngày 14 tháng 4năm 2011

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                         Nguyễn Thị Phi Loan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết