Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thong tu 21 (Biểu mẫu 06)

Thong tu 21 (Bieu mau 06)

Biểu số 6

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2010 -2011

(Dùng cho tổ chức, đơn vị cấp d­ới của các tổ chức đ­ợc ngân sách nhà n­ớc hỗ trợ)

 

                                          ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toỏn đượcgiao

Ghi chú

A

Dự toán thu nguồn khác (nếu có)

 

 

1

Thu hội phí

 

 

2

Thu khác

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà n­ớc

359.074.000

 

I

Loại ..., khoản …

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

354.074.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

5.000.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

                                                                                           Quang Thịnh, ngày 14 tháng 4 năm 2011

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                Nguyễn Thị Phi Loan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết